Chi tiết về trang này

Khi sử dụng trang web Tokyo Adachi Gakuen, vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây, hiểu và sử dụng trang web này. điều khoản và điều kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo, vì vậy hãy chắc chắn để kiểm tra các thông tin mới nhất.

1. Bản quyền và các quyền khác

Tất cả nội dung được đăng tải trên trang web của trường (sau đây gọi tắt là “nội dung chủ”) thuộc quyền của trường trong nhóm hoặc được đăng bởi một bên thứ ba đã được nhóm học viện đồng ý. Do đó, không thể sử dụng, tái sản xuất, in lại, v.v. mà không được phép khi không có sự cho phép trước của trường chúng tôi. Tuy nhiên, nếu cá nhân đối với mục đích phi lợi nhuận có thể sử dụng một phần của nội dung, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng như vậy sẽ không vi phạm bản quyền.

2.Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ và các nhãn hàng khác được đăng tải trên trang web của chúng tôi đều thuộc sở hữu của trường hoặc các chi nhánh của chúng tôi, hoặc được trường học của chúng tôi sử dụng dựa trên cơ quan hợp pháp của giấy phép, v.v. Bạn không thể sử dụng chúng mà không có sự cho phép.

3.Bảo hành về nội dung

Đối với các thông tin được đăng , chúng tôi cố gắng để đảm bảo tính trung thực, chính xác và an toàn của các nội dung (Không bao gồm các thông tin đã bị ảnh hưởng do virus máy tính) khôn mang tính tuyệt đối . Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc không công bố thông tin trong nội dung này.

4. Đường dẫn

Chúng tôi không kiểm tra nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết đến trang web của chúng tôi (sau đây gọi là “các trang liên kết”) về tính chính xác của thông tin, hoặc chức năng của trang web. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết khi có bất kỳ thiệt hại gây ra cho người sử dụng.

5. Mục miễn trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối, mất mát, hoặc thiệt hại gây ra bởi các thông tin trong nội dung này hoặc do sử dụng trang web của trường, cho dù trực tiếp hay gián tiếp. Bất kỳ thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng trang web của trường hoặc truy cập (bao gồm thiệt hại cho hệ thống mạng, phần mềm dù trực tiếp hay gián tiếp) chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Thêm vào đó, chúng tôi cũng sẽ k chi phí bất cứ khoản tiền nào liên quan đến vấn đề sửa chữa do bị hỏng sau khi sử dụng nội dung hay link dẫn liên quan của chúng tôi. Thông tin và địa chỉ của nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của trang web , vì vậy xin vui lòng hiểu trước khi dùng.

6. Thông tin và đề xuất được cung cấp

Trong số các thông tin văn bản, đề xuất, vv cung cấp cho trang, không bao gồm thông tin đặc định của cá nhân , chúng tôi hay các trường thuộc quản lí của chúng tôi được sử dụng tự do. Về vấn đề này, chúng tôi cũng đồng ý với người cung cấp thông tin cho chúng tôi.

7.Luật chi phối và thẩm quyền

các điều khoản sử dụng về sử dụng trang web của trường được chi phối bởi luật pháp của Nhật bản.