"SỰ YÊU THÍCH" LÀ BẮT ĐẦU CỦA TƯƠNG LAI

"Sự yêu thích "của Bạn , là năng lực làm mọi người hạnh phúc.
Để thể hiện. Để sáng tạo. Những năng lượng tiềm ẩn trong bản thân. Hãy đem tất cả chúng đến khán giả, rung động trái tim họ và lôi cuốn sự đồng cảm.
Để dành được trái tim của một người thì cần một "sự yêu thích" xuất phát từ trái tim.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Cùng sự hỗ trợ của cơ sở thiết bị hạ tầng, giúp bạn trở thành pro trong ngành.

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

写真学科3th(例)

  • 実習室開放
  • 実習
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat
デジタルフォト実習 デジタルフォト概論Ⅱ 現代写真研究Ⅱ ビジュアルコミュニケーション論 選択英会話
ファインプリント実習 制作技術 就職ガイダンス
特別講座 専攻セミナー

授業のない時間は自由に実習室を使えます。
※時間割、カリキュラムは学習内容を考慮し、変更となる場合があります。