• 在校生
  • その他

Tokyo Visual Arts・Khoa hình ảnh・ Chuyên ngành tạo video, khóa CM・MV

ワンタナリヤチャット・アカシス

Đến từ Thái Lan.
Hiện đang theo học khoa hình ảnh, chuyên ngành tạo video.

1) Ấn tượng còn đọng lại trong bạn thời học sinh là gì?

Vì tôi đăng ký học thẳng lên Tokyo Visual Arts từ Thái, nên lúc mới nhập tôi có hơi lo lắng, và rất khó khăn để theo kịp giờ học của năm đầu tiên. Tuy nhiên, vì thầy cô ở trường luôn trả lời các câu hỏi của tôi một cách ân cần, dễ hiểu, nên tôi có thể yên tâm trải qua thời sinh viên của mình.

2) Bạn cảm thấy thế nào về tiết học cũng như chương trình học?

Tôi được học về kỹ thuật, chức năng của camera. Được học về lý thuyết truyền thông Nhật Bản, màu sắc, AdobePhotoshop, After Effects. Nữa học kỳ sau của năm thứ 1, tôi đã tham gia vào việc lên kế hoạch CM video music cho đến lúc hoàn thiện.

3) Có giờ học hay sự kiện nào bạn cảm thấy thích nhất hay không?

Giờ học chỉnh màu là tiết học vui nhất. Giờ học này khoa của tôi được học chung với khoa hóa trang đặc thù. Bên cạnh đó, tôi còn làm CM cho công ty kinh doanh share house từ khi là sinh viên năm 2.

Giới thiệu tác phẩm