• 卒業生
  • その他

Tokyo Visual Arts/Chuyên ngành phát thanh truyền hình

Amariei Catalina Andrea

Đến từ Romania.
Tốt nghiệp học viện Tokyo Visual Arts/Chuyên ngành phát thanh truyền hình.
Hiện đang phụ trách công việc biên tập hình ảnh truyền hình tại công ty Active Cine Club

Hỗ trợ kỹ thuật và hình ảnh cho chế tác chương trình tuyền hình, thổi sức sống vào hình ảnh.

TVA (=Tokyo Visual Arts), tại đây tôi được học rất nhiều về những kỹ thuật căn bản hay những điều cần thiết trong việc thiết kế sản phẩm, và điều quan trọng nhất đó là làm việc nhóm. Đầu tiên chúng tôi phân bổ nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng người một, sau đó chúng tôi tập hợp sức lực của tất cả mọi người lại để bắt đầu tạo tác phẩm. Đối với tôi, việc cùng mọi người tạo ra cái gì đấy là điều rất mới mẻ. Khi vừa mới đến Nhật thì tôi đã theo học tại TVA, nên TVA đối với tôi rất có ý nghĩa, và cũng là nơi kết nối tôi với những bạn học khác. Ngay cả hiện tại, tôi nhớ rất rõ những điều mà giáo viên đã dạy hay những điều mà tôi đã được học ở trường vì tôi cảm thấy nó giúp ích cho tôi rất nhiều. Hiện tại tôi đang làm công việc biên tập hình ảnh (biên tập off-line). Nội dung công việc của tôi là hỗ trợ phim truyền hình dài tập và phim ngắn, biên tập, chèm phụ đề, và những việc liện quan đến Web, CM, VP, trong tương lai tôi muốn mình có thể hoạt động tích cực hơn nữa. Có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Nếu “Mình muốn làm điều này”, hãy chọn điều mình thích, quyết định trường, nắm bắt cơ hội và hãy dốc toàn lực cố gắng thực hiện nó. Hãy nghĩ là nhập học trường mình chọn là một cơ hội, mình nên học ở đây, và mình là người được chọn. Ban đầu có thể có nhiều điều mình chưa biết, có nhiều việc khiến mình lo lắng, có thể mình sẽ làm sai hay thất bại, nhưng tôi nghĩ đấy những điều hiễn nhiên, thật sự tốt. Mình cứ cố gắng hết sức, thì mọi nỗ lực của mình sẽ được truyển tải, không có vấn đề gì! Không cần phải làm những việc mình không thích, mà hãy cố gắng hết sức cho việc mình thích!

Giới thiệu tác phẩm