MANG LẠI SỰ THÍCH THÚ VÀ LÀN SÓNG THỊNH HÀNH CHO NHẬT BẢN

Thông qua các giờ học thực hành , sinh viên được học các kĩ năng làm quản lý cho nghệ sĩ, lập đề án , biên tập tạp chí.

Giới thiệu khoa-chuyên ngành

Thông qua việc lĩnh hội các kĩ năng tổng hợp cần thiết trong giới ngành, sinh viên có năng lực làm việc tức thời sau khi tốt nghiệp

Chuyên ngành biên tập xuất bản/khóa xuất bản tổng hợp

Âm nhac, thể thao, thời trang đây là tất cả các lĩnh vực được đăng tạp chí hàng ngày. Tại khóa học này sinh viên được học các kĩ năng về biện tập kế hoạch, chỉnh sửa kí sự,in ấn hay thiết kế .

Khóa tạp chí thời trang

Sinh viên học kĩ năng để làm người biên tập tạp chí thời trang.

Khóa tạp chí thể thao

Sinh viên học các kĩ năng lập kế hoạch, phỏng vấn tuyển thủ thu thập các thông tin để làm về tạp chí thể thao . Sinh viên học kiến thức trực tiếp từ các phóng viên đang làm việc trong ngành.

Khóa tạp chí anime

Ngoài việc học kiến thức về biên tập web và tạp chí sinh viên còn được học kiến thức cơ bản cần thiết về anime và manga. Nơi nuôi dưỡng những ký giả , biên tập đưa những thông tin cần thiết có ích tới các Fans.

Chuyên ngành sản xuất giải trí khóa sản xuất gảii trí

Học hỏi trau dồi kĩ năng tổng hợp làm vệc tại ngành giải trí trở thành nhân lực có khả năng bán ra những kế hoạch sự kiện hay có tiềm năng. Sinh viên khóa học này còn có thể lấy được chứng chỉ về kinh doanh rất tốt cho tìm việc làm mai này.

Khóa quản lí người nổi tiếng

Học kiến thức về sắp xếp công việc, quảng bá... cho một nghệ sĩ hay ngôi sao. Sinh viên trong khoa có thể lấy chứng chỉ kinh doanh tương lai cũng có thể trở thành người dào tạo ra những ngôi sao

Khóa nhân viên quản lí FanClub

Khóa học dành cho sinh viên muốn làm việc tai các Fanclub tổ chức sự kiện tạo sự kết nối giữa các ngôi sao và fan.

Đặc điểm/Đặc trưng các khoa

01

Kế hoạch tạp chí

Học hỏi kĩ năng viết kế hoạch cho đến kĩ năng cơ bản về quyết định nội dung tư liệu cần thu thập, nội dung tạp chí...

02

Công việc biên tập

Lí giải nội dung công việc của một biên tập viên và các kiến thức lề cần thiết khi làm việc.

03

Thu thập tài liệu và quay

Lí giải cách thu nhập thông tin hay ảnh đồng thời lĩnh hội kiến thưc cơ bản về để giải quyết trong mọi trường hợp.

04

DTP

Thông qua học về các phần mềm liên quan đến thiết kế đạt được mục đích về màu sắc, thể chữ... cho một bìa tạp chí.

05

Promotion

Lí giải các phương tiện truyền thông như áp phích, tạp chí hay website, đưa ra những phương thức quảng bá hiệu quả.

06

Sản xuất

Học tổng hợp kiến thức về giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện, kinh doanh hay từ khâu lập đề án sự kiện.

07

Quản lí

Học các chiến lược, kế hoạch kinh doanh ... liên quan đến quản lí các nghệ sĩ, ngôi sao.

08

Tạo các sự kiện

Sinh viên thông qua học cách mở 1 sự kiện từ khâu chuẩn bị đến hôm sự kiện được tổ chức .

09

Tạo chương trình

Từ chương trình âm nhạc đến nhiều loại chương trình khác nhau, sinh viên được học từ cách lập kế hoạch đến phát sóng.

Ngành nghề tương lai

 • Biên tập viên tạp chí
 • Biên tập thiết kế
 • nhà văn
 • Biên tập tạp chí thời trang
 • Công cụ lập kế hoạch quảng cáo
 • Kế hoạch DTP
 • nhà báo
 • Biên tập tạp chí thể thao
 • Toán tử DTP
 • Phóng viên thể thao
 • Biên tập tạp chí Anime
 • Biên tập tạp chí trò chơi
 • Nhà văn Anime
 • Giám đốc
 • Nhà sản xuất
 • Nhân viên văn phòng giải trí
 • Lập kế hoạch và sản xuất chương trình
 • Quản lý tài năng
 • Văn phòng giải trí
 • Nhân viên câu lạc bộ fan hâm mộ