"SỰ YÊU THÍCH" LÀ BẮT ĐẦU CỦA TƯƠNG LAI

"Sự yêu thích "của Bạn , là năng lực làm mọi người hạnh phúc.
Để thể hiện. Để sáng tạo. Những năng lượng tiềm ẩn trong bản thân. Hãy đem tất cả chúng đến khán giả, rung động trái tim họ và lôi cuốn sự đồng cảm.
Để dành được trái tim của một người thì cần một "sự yêu thích" xuất phát từ trái tim.

Khoa/ chuyên ngành

"Sự yêu thích " là nguồn động lực để chúng ta hoạt động.
Với 18 chuyên ngành tại 7 khoa học ,trường học tổng hợp về giải trí nghệ thuật Tokyo Visual Arts support các bạn thực hiện giấc mơ đến với hướng đến tương lai của mình.

KHOA ẢNH

Chuyên ngành nhiếp ảnh gia khóa ảnh thời trang | Chuyên ngành nhiếp ảnh gia khóa ảnh thương mại | Chuyên ngành nhiếp ảnh gia khóa ảnh thể thao | Chuyên ngành nhiếp ảnh gia khóa ảnh tại buổi lưu diễn | Chuyên ngành nhiếp ảnh gia khóa ảnh cướiChuyên ngành nhiếp ảnh gia khóa ảnh cưới/ ảnh chân dung | Chuyên ngành biểu hiện ảnh Chuyên ngành biểu hiện ảnh Khóa nhiếp ảnh chuyên nghiệp | Chuyên ngành biểu hiện ảnh khóa ảnh tài liệu | Chuyên ngành biểu hiện ảnh khóa ảnh phong cảnh | Chuyên ngành ảnh sáng tạo

Hướng dẫn về trang thiết bị

Để tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay một cách thành thục , trường chuẩn bị tất cả những thiết bị tối tân mà giới ngành đang sử dụng.
Ngoài giờ học, mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể đăng ký sử dụng.

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học

Tỷ lệ quốc tịch của sinh viên đang theo học

Chọn quốc tịch được hiển thị dưới đây để xem chi tiết giới thiệu về cựu sinh viên và sinh viên đang theo học theo từng quốc tịch

Thời gian biểu

映像学科2年制(例)

  • 実習授業
  Mon Tue Wed Thu Fri
      ドラマ制作実習 映画史
就職対策    
バラエティー番組制作実習   テレビ史 ホームルーム  
企画論 映像制作実習  
ボスプロ編集基礎