ĐAM MÊ LÀ LÍ DO MÀ CHÚNG TA BẮT ĐẦU

Những tiền bối đang làm việc trong top ngành mà chúng ta ngưỡng mộ, không phải ai lúc bắt đầu cũng đều tài giỏi.
Mọi sự đều bắt đầu từ " Sự yêu thích " và " Sự thú vị " . Điều quan trọng nhất là tin tưởng vào "Sự yêu thích" đó của mình.
Chỉ ngưỡng mộ và mơ ước không là chưa đủ. Hãy đến với TOKAN để từng bước thực hiện giấc mơ của mình.

Khoa/ chuyên ngành

Trường được thành lập năm 1967, một trong những trường chuyên môn về ngành dịch vụ tham quan có bề dày lịch sử và thành tích vô cùng tự hào.
Tính đến nay, hơn 30000 cựu sinh viên của trường đã và đang làm việc trong ngành dịch vụ này.
Chúng tôi luôn đặt tinh thần "Khách hàng là thượng đế" làm nền tảng giảng dạy , giúp bạn tự tin trong công việc tương lai.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Năm bắt kĩ năng thực tiễn thông qua giờ học tại mô hình mô phỏng môi trường làm việc.

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học

Giới thiệu về cựu sinh viên và đời sống học tập của sinh viên

Tỷ lệ quốc tịch của sinh viên đang theo học

Chọn quốc tịch được hiển thị dưới đây để xem chi tiết giới thiệu về cựu sinh viên và sinh viên đang theo học theo từng quốc tịch

Thời gian biểu

観光ビジネス学科1th(例)

  • 座学
  • 実技
  Mon Tue Wed Thu Fri
         
  検定対策 旅行会社運営実習 イベント企画・実習 AXESS実習
海外観光地理 就職対策 旅行ゼミ ビジネスマナー 海外プランニング
  WEBデザイン
TOEIC対策(選) 手話技能検定対策(選) 英会話(選) マナープロトコール検定対策(選) 海外ウエディング

※時間割は2017年12月時点のものです。(選)は選択授業です。

観光ビジネス学科3th(例)

  • 座学
  • 実技
  Mon Tue Wed Thu Fri
検定対策 各種概論 旅行会社運営実習   旅行ゼミ
出入国義務 海外旅行実務    
旅行業約数 就職対策     国際航空運賃
海外観光地理   AXESS実習 海外ウエディング
TOEIC対策(選) 海外観光地理 英会話(選) 海外プランニング 中国語会話(選)

※時間割は2017年12月時点のものです。(選)は選択授業です。