Khoa game tổng hợp| Chuyên ngành Game illustration

Gil Usoku

Đến từ Hàn Quốc

Q1)Ấn tượng còn động lại trong bạn thời học sinh là gì?

A1)Ấn tượng còn đọng lại trong tôi đó là chuyến đi du lịch học tập giành cho sinh viên mới vào trường và cuộc thi vẽ minh họa (Illustration competition)

Q2)Bạn đã được học gì mở trường?

A2)Tôi được học về vẽ minh họa nền, vẽ minh họa CG, phát thảo tổng quát. Việc phát thảo có ích trong việc cũng cố kỹ thuật căn bản, vẽ minh họa CG và vẻ minh họa nền là kỹ thuật cần có trong ngành nghề liên quan, do đó mình học phần nào mình còn thiếu xót hay cách thức để phát triển.

Q3)Sự kiện hay giờ học nào bạn cảm thấy thích nhất?

A3)Sự kiện màtôi thích nhất đó là cuộc thi vẽ minh họa, và chuyến du tham quan học tập giành cho sinh viên mới tại USJ. Đối với chuyến tham quan học tập thì, chúng tôi có cơ hội cùng làm quen với bạn mới gặp, cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ. Còn đối với cuộc thi vẽ minh họa thì điều mà tôi cảm thấy thích nhất đó là chúng tôi phải dùng toàn lực và thời gian để hoàn thành nhiều bức vẽ trong lịch trình dày đặc, rồi cố gắng phát biểu về tác phẩm của mình trước mặt toàn mọi người.

Giới thiệu tác phẩm

Tác phẩm của Gil Usoku①

Tác phẩm của Gil Usoku②