NƠI KẾT NỐI CẢM ĐỘNG TỪ SỰ CẢM ĐỘNG

Tại Tokyo Cool Japan ,sinh viên được nuôi dưỡng để trở thành nhân tài được giới ngành săn đón, có phản ứng nhạy bén với kĩ thuật và kiến thức được giới ngành yêu cầu.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Đến với Tokyo Cool Japan sinh viên được học từ cơ sở cho đến khi có thể tạo ra được mội game gốc hoặc một chế tác hoạt hình tại các giờ thực hành thông qua học tập tại cơ sở thiết bị hạ tầng tối tân hiện đại tại trường.

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học

Tỷ lệ quốc tịch của sinh viên đang theo học

Chọn quốc tịch được hiển thị dưới đây để xem chi tiết giới thiệu về cựu sinh viên và sinh viên đang theo học theo từng quốc tịch

Thời gian biểu

ゲーム総合学科1th(例)

  • 講義
  • 実習
  Mon Tue Wed Thu Fri
ゲーム制作Ⅰ ライター基礎 シナリオ基礎    
  体感ゲームⅠ
就職セミナー/HR ゲーム概論/HR PC基礎 ゲーム企画Ⅰ
    ゲームエンジンⅠ
       

※時間割は年度によって変更する場合があります

ゲーム総合学科2th(例)

  • 講義
  • 実習
  Mon Tue Wed Thu Fri
ゲーム制作Ⅱ シナリオ演習 シナリオ演習 プロモーション演習  
体感ゲームⅡ
就職セミナー/HR ゲーム概論/HR PC演習 ゲーム企画Ⅱ
    ゲームエンジンⅡ
       

※時間割は年度によって変更する場合があります

ゲーム総合学科3th(例)

  • 講義
  • 実習
  Mon Tue Wed Thu Fri
ゲーム制作Ⅲ ゲームシナリオⅠ ゲームPRⅠ ライター実践Ⅰ  
 
就職セミナー/HR   選択:サウンド 選択:映像制作  
    WEB基礎Ⅰ
       

※時間割は年度によって変更する場合があります

ゲーム総合学科4th(例)

  • 講義
  • 実習
  Mon Tue Wed Thu Fri
修了制作 ゲームシナリオⅡ ゲームPRⅡ    
  ゲーム実践Ⅱ
キャリアアップ/HR     WEB演習Ⅱ
       
         

※時間割は年度によって変更する場合があります