Chương trình đặc biệt dành cho sinh viên học lên Đại học và Cao học.

Tiếng nhật cơ bản đến ứng dụng, hổ trợ hoàn toàn cho sinh viên học lên Đại học tại Nhật.

Giới thiệu khoa-chuyên ngành

Là khóa học trang bị khả năng giao tiếp, khả năng vận dụng thực tế từ các kiến thức cơ bản.

Khóa tiếng Nhật tổng hợp.

Hổ trợ toàn diện đường đến Đại học từ tiếng Nhật cơ bản đến nâng cao.

Đặc điểm/Đặc trưng các khoa

01

Giải đề các kỳ thi JLPT, EJU

Trước ngày thi 1 tháng có các buổi học tập trung về JLPT và môn thi tiếng Nhật EJU Tư vấn hổ trợ học lên cao. Tiến hành triệt để các bài thi thử với các câu hỏi đã có từ kỳ thi trước. Ngoài ra còn học cách viết kế hoạch nghiên cứu, bài luận khi tham gia kỳ thi.

02

Tư vấn hổ trợ học lên cao.

Quản lý lịch trình cho đến khi sinh viên chọn được trường như ý. Tiến hành hướng dẫn cá nhân từng sinh viên. Thực thi tư vấn định kỳ trực tiếp từng sinh viên. Vận dụng các trường hợp thi trước đó luyện tập cho sinh viên. Tiến hành cung cấp thông tin các trường cũng như thông tin tham gia các buổi hội thảo về các trường.