Chương trình tiếng Nhật hướng nghiệp với chương trình thực tiễn.

Nhắm tới các doanh nghiệp Nhật bản (tại Việt Nam), trang bị các kỹ năng giao tiếp và khả năng vận dụng tiếng Nhật cần thiết. Bồi dưỡng văn hóa, thông tin về Nhật bản, việc làm. Thực thi các kỹ năng về phỏng vấn, tìm hiểu về doanh nghiệp, cách viết bài giới thiệu bản thân, động cơ tìm việc làm từ trình độ trung cấp.
・Đối tượng là sinh viên đã tốt nghiệp đại học 4 năm tại nước sở tại. (điều kiện để có thể xin visa lao động)
・Người có trình độ tiếng Nhật. Ví dụ người đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật 1 năm thì phải có trình độ tiếng Nhật N3 lúc nhập học.

Giới thiệu khoa-chuyên ngành

Người làm việc tại Nhật thường gặp khó khăn vì khác biệt về văn hóa.
Chính vì thế nên trong giai đoạn học tập sẽ được trang bị các kiến thức cần thiết về hoạt động xin việc cũng như cách làm việc trong xã hội Nhật bản, tiến hành chuẩn bị thực hiện các văn bản hồ sơ.
Giai đoạn bắt đầu khời động tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Nhật là khác nhau, nên trường sẽ tiến hành các giờ học hướng nghiệp từ sớm.

Khóa tiếng Nhật hướng nghiệp.

Hổ trợ mọi phương diện về tìm việc tại Nhật.

Đặc điểm/Đặc trưng các khoa

01

Tham gia các hội chợ việc làm trong được tổ chức trong tập đoàn.

Tham gia hội chợ EXPO do tập đoàn Adachi chủ trì tổ chức, học tập cách ứng tuyển và tập hợp thông tin để vận dụng vào các hoạt động tìm việc.

02

Chương trình hướng nghiệp đa dạng

Học tập các tập quán, thói quen, quy định trong kinh doanh để hoạt động trong xã hội Nhật bản. Ngoài ra giáo viên sẽ hổ trợ triệt về việc trang bị thực lực để sinh viên PR bản thân trước doanh nghiệp, luyện tập phỏng vấn.

03

Chuẩn bị các hoạt động tìm việc thông qua các doanh nghiệp đang liên kết

Thông qua các doanh nghiệp đang liên kết, tổ chức các buổi thuyết minh về doanh nghiệp tại trường, hướng dẫn lịch trình của các buổi hội thảo doanh nghiệp tổ chức ngoài phạm vi nhà trường. Do việc sinh viên tìm kiếm thông tin cũng gặp nhiều khó khăn nên nhà trường sẽ chủ động cung cấp các thông tin của doanh nghiệp cho sinh viên.