Học về tiếng Nhật chuyên môn và các kiến thức cơ bản chuyên môn.

Từ trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên ngoài giờ học tiếng Nhật thông thường, còn học tiếng Nhật dành cho các lĩnh vực chuyên môn. Lớp học đặc biệt này được tiến hành mỗi tháng, do các giáo viên chuyên môn trực tiếp giảng dạy các kiến thức căn bản.

Giới thiệu khoa-chuyên ngành

Chương trình duy nhất tại trường, học kiến thức căn bản về chuyên môn và tiếng Nhật dành cho chuyên môn.

Khóa tiếng Nhật chuyên ngành vẽ minh họa illustration, truyện tranh manga, game, anime.

Hãy vẽ thử các nhân vật, sáng tạo game, trải nghiệm vẽ minh họa illustration, tham quan thánh địa anime.

Khoá học tiếng Nhật chuyên ngành dịch vụ du lịch khách sạn.

Học tập về các địa danh du lịch của Nhật bản, trải nghiệm nhân viên của khách sạn và các dịch vụ của Nhật bản.

Khóa tiếng Nhật chuyên ngành kinh doanh và kinh doanh IT.

Lập kế hoạch kinh doanh của bản thân, nhân viên công sở, căn bản về IT.

Khóa tiếng Nhật chuyên ngành thời gian và truyền thông.

Trải nghiệm thiết kế, điểm khác biệt của thời trang hiện nay, tham quan thư viện trưng bày tác phẩm hội họa.

Đặc điểm/Đặc trưng các khoa