KINH DOANH NHỮNG GÌ BẠN THÍCH

Là một trường toàn diện về kinh doanh, ngôi trường này không chỉ phát triển các kỹ năng bạn hướng tới, mà còn đào tạo kiến ​​thức và sức mạnh cần thiết trong tất cả các lĩnh vực.
Trong một xã hội hiện đại, nơi "phong cách làm việc" luôn được đòi hỏi, chúng ta nuôi dưỡng "năng lực" để tồn tại một kỷ nguyên mới.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Môi trường học tập với mô hình mô phỏng thực tế.
Khuôn viên Bizcare nằm ở trung tâm thành phố Osaka.
Một phòng đào tạo được trang bị các thiết bị mới nhất,
Các lớp học trông giống như các cửa hàng thực sự,

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

総合ビジネス学科1th(例)

 • 実習授業
             
  Mon Tue Wed Thu Fri
リテールマーケティング   ビジネス検定 必修選択授業 中小企業診断者(3)
中小企業診断士(経営学) リテールマーケティング キャリアプラニング1薄記会計(1) 担任ゼミ
日本の企業経営 中小企業診断士(2) コンピュータ演出  
    マーケティング(2) 薄記会計(2)  
強化授業・課外ゼミなど 強化授業・課外ゼミなど 強化授業・課外ゼミなど 強化授業・課外ゼミなど 強化授業・課外ゼミなど