SỰ YÊU THÍCH CỦA BẠN LÀ NĂNG LỰC LÀM MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC

Để thể hiện. Để sáng tạo. Những năng lượng tiềm ẩn trong bản thân. Hãy đem tất cả chúng đến khán giả, rung động trái tim họ và lôi cuốn sự đồng cảm.
Để dành được trái tim của một người thì cần một "sự yêu thích" xuất phát từ trái tim.
NVA sẽ hết lòng đào tạo giúp bạn thực hiện giấc mơ của mình.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Học tập tại môi trường như của một chuyên gia để trở thành chuyên gia.

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

パフォーミングアーツ学科1th(例)

  • 実習室開放
  • 実習
  Mon Tue Wed Thu Fri Sta
DAW アクセス 発声基礎 VOCALテクニック 選択授業①
VOCALパフォーマンス オリジナルアンサンブル 作詞 LIVEパフォーマンス 選択授業②
Total&Ear 選択授業③
VOCALテクニック

授業のない時間は自由に実習室を使えます。
※時間割、カリキュラムは学習内容を考慮し、変更となる場合があります。