BIẾN ĐAM MÊ THÀNH CÔNG VIỆC

Là một trường toàn diện về kinh doanh, ngôi trường này không chỉ phát triển các kỹ năng chuyên môn của bạn trong các lĩnh vực bạn đang hướng tới, mà còn trang bị cho bạn kiến ​​thức và sức mạnh cần thiết trong tất cả các lĩnh vực. Trong một xã hội hiện đại, nơi "phong cách làm việc" được yêu cầu cao, chúng tôi nuôi dưỡng "nhân lựci" để tồn tại một kỷ nguyên mới.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Nâng cao kỹ năng của bạn với đầy đủ các phương tiện và thiết bị như của một chuyên gia!
Bạn có thể học các kỹ năng thực tế bằng cách học với các công cụ và thiết bị tương tự như sử dụng ngoài công việc thật!

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

時間割(例)総合事務コース (2年次後期)

  Mon Tue Wed Thu Fri
ビジネスマナー ビジネス心理学 リテールマーケティング リテールマーケティング2 簿記・会計
パソコン実習 一般教養 PC実習
キャリア実践学コミュニケーション ビジネス文書
就職指導  

※教育効果を考慮して、カリキュラムが変更となる場合があります。