Niềm đam mê sẽ tạo dựng giấc mơ.

Đam mê của bản thân làm mọi người hạnh phúc.
Để thể hiện bản thân, để sáng tạo thì phải tiêu hao hết năng lượng bản thân đang có.
Có như vậy thì mới đánh động được con tim, làm cảm động những người nhìn ta, người nghe ta.
Bắt nhịp trái tim của mọi người là niềm đam mê. KVA sẽ làm mới bạn mục tiêu hướng đến lĩnh vực chuyên môn.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Là trường thành viên cùng 4 trường thành viên khác của tập đoàn giáo dục Adachi nên có nhiều hoạt động giao lưu giữa các khoa trong tập đoàn, chuyên ngành mà trường đào tạo cũng có thể hoạt động nghề nghiệp độc lập.
Là môi trường đào tạo các chuyên gia, thiết bị học tập thực tế, bất cứ lúc nào cũng được tiếp xúc thực tế các thiệt bị này, đào tạo tri thức và kỹ thuật có thể vận dụng tối ưu trong lĩnh vực chuyên môn. Hãy giới thiệu các giai đoạn học tập tại KVA.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

音響学科4th(例)

  • 基本授業
  • 各実習室の使用可能
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat
コード基礎・演習 ソングライト 音楽制作実践 音楽ビジネスプロモーション 作・編曲・基礎・演習
FA 音楽知識 FA ミキシング FA
FA FA FA

FA…全30学科から選択授業が可能