Nắm bắt ước mơ bằng việc định hình tư tưởng tại trường chuyên môn!

Trường chuyên môn tổng hợp về kinh doanh là trường không chỉ làm dồi giàu năng lực chuyên môn mà bản thân mong muốn mà còn trang bị khả năng và kiến thức cần thiết trên tất cả các lĩnh vực. Đào đào nhân lực có thể vượt qua thời đại mới, sinh tồn trong xã hội hiện đại bằng phong thái làm việc.

Khoa/ chuyên ngành

Trường chuyên môn tổng hợp về kinh doanh là trường không chỉ làm dồi giàu năng lực chuyên môn mà bản thân mong muốn mà còn trang bị khả năng và kiến thức cần thiết trên tất cả các lĩnh vực. Đào đào nhân lực có thể vượt qua thời đại mới, sinh tồn trong xã hội hiện đại bằng phong thái làm việc.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Vì là thành viên của 4 trường chuyên môn của Tập đoàn giáo dục Adachi, có nhiều giao lưu với các chuyên ngành khác, chuyên ngành của trường cũng có nhiều lĩnh vực có thể hoạt động trong ngành tư vấn thời trang.
Trường đang đào tạo các chuyên gia, có các thiết bị phục vụ thực tiễn, chính vì luôn luôn được tiếp xúc trực tiếp nên có thể rèn luyện được tri thức và kỹ năng vận dụng tối ưu trong lĩnh vực chuyên môn. Sau đây Senmon Gakko Kyushyu School Of Business sẽ giới thiệu lộ trình học tập của mình.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

時間割(例)

  Mon Tue Wed Thu Fri
キャリアガイダンス アートフラワー フラワーデッサン フラワーベーシック フローリストセミナー
パーソナルカラー サービス接遇
PC 華道 ブライダルフラワー FA
(自由選択)
検定対策
ペン字 FA
(自由選択)

※カリキュラムは教育効果を考慮して一部変更をする場合があります。