Trở thành chuyên gia ngành dịch vụ

Kyushu Institute of Tourism hàng năm gửi nhiều sinh viên ưu tú cho các xí nghiệp top ngành.
Ngoài việc lấy chứng chỉ chuyên ngành, trường chú trọng năng lực thực tế chính vì vậy nhà trường tổ chức nuôi dưỡng nhân tài thông qua các giờ học với nội dung phong phú và thực tập để tôi luyện năng lực bản thân.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Để đào tào ra những chuyên gia chúng tôi chuẩn bị cơ sở thiết bị hạ tầng mô phỏng môi trường thực tế .
Sinh viên bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với môi môi trường làm việc thực tế nâng cao ý thức và kĩ năng làm việc trong ngành.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

ホテル専攻1年次後期

  • 基本授業
  • FA(自由選択)
  Mon Tue Wed Thu Fri
宿泊業務基礎 フロントサービス演習 英検対策 一般教養SPI ホテル概論
TOEIC対策 ホテル英語 面接訓練 収束対策セミナー
FA ホテルレストランサービス実践 FA ソムリエ&バーテンダー演習 FA
FA FA FA