Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tập đoàn giáo dục Adachi (được gọi là tập đoàn đương nhiệm) nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng bảo về chính đáng thông tin cá nhân của mọi người, để thực hiện trách nhiệm này, sẽ xử lý thông tin cá nhận dự trên phương châm kế tiếp.

 1. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và các luật khác có liên quan, đồng thời xử lý theo các thông lệ được chấp nhận chung về việc xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ liên tục xem xét việc bảo vệ thông tin cá nhân và cải thiện việc xử lý khi phù hợp.
 2. Xác nhận rõ ràng các quy tắc, thông báo triệt để đến các giáo viên về việc xử lý thông tin cá nhân. Tiến hành giám sát quản lý thông tin cá nhân chính xác đối với nơi ủy thác.
 3. Thông tin cá nhân sẽ được dùng đúng với mục đích sử dụng của cá nhân.
 4. Chúng tối thực hiện quản lí chặt chẽ để tránh trường hợp mất hoặc lộ thông tin cá nhân.
 5. Mọi thông tin chi tiết về sử dụng thông tin cá nhân được tuân theo điều khoản công khai dựa theo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Tên của của tổ chức xử lý thông tin cá nhân

Nhóm học viện Adachi

 • Tập đoàn giáo dục nhóm học viện Adachi
 • Tokyo Adachi Japanese Language school
 • Công ty cổ phần kế hoạch tổng hợp Adachi

Trường cao đẳng và trường tiếng nhật thiết lập

 • Tokyo Designer Gakuin
 • Osaka Designer College
 • Nagoya Designer Gakuin
 • Kyushyu Designer Gakuin
 • Tokyo Visual Arts
 • Trường cao đẳng nghệ thuật thị giác Osaka
 • Nagoya Visual Arts
 • Kyushyu Visual Arts
 • Tokyo School of Business
 • Osaka Business College
 • Nagoya School of Business
 • Kyushyu School of Business
 • Tokyo Institute of Tourism College
 • Osaka Institute of tourism
 • Nagoya Institute of Tourism
 • Kyushyu Institute of Tourism
 • Tokyo Cool Japan
 • Tokyo Adachi Japanese Language school

Điều 2: Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Hiện tại Tập đoàn tiến hành vận hành trường cao đẳng và trường tiếng Nhật (gọi chung là kinh doanh lĩnh vực giáo dục). Mục đích kế đến là sử dụng thông tin cá nhân.

 1. Các hoạt động tuyển sinh, quảng cáo, truyền thông, chuyển tiếp thông tin, tài liệu của lĩnh vực giáo dục.
 2. Điều tra khảo sát liên quan đến vận hành trường
 3. Ứng tuyển và thủ tục nhập học (bao gồm ứng tuyển online)
 4. Đơn đăng ký, khoản vay ,các tài liệu khác liên quan đến bảo hiểm cho sinh viên hiện tại, cơ quan quản lý
 5. Quản lý , khâu trung gian với các công ty bán tài liệu giảng dạy
 6. Hỗ trợ liên quan đến tìm kiếm việc làm / học lên cao cho sinh viên tại trường
 7. Thực hiện và quản lý các hoạt động của trường đối với các sinh viên khác
 8. Quản lý danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách liên kết cựu sinh viên, danh sách nhà tài trợ, v.v., mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan với trường, và sự trao đổi giữa những người có liên quan
 9. Xác nhận, trả lời nội dung các liên hệ.
 10. Sử dụng thực tế các dịch vụ khác của trường và các dịch vụ liên quan

cung cấp thông tin cá nhân.

Tập đoàn sẽ không cung cấp hay thông báo thông tin cá nhân đến bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của người khác. Tuy nhiên, giới hạn cho trường hợp cung cấp cho bên thứ 3 vì các lý do sau.

 1. Trong phạm vi cần thiết để thực hiện mục đích sử dụng, tập đoàn có thể ủy thác mộ phần hay toàn bộ việc sử lý thông tin cá nhân.
 2. Trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp cùng với những kế thừa sự nghiệp kinh doanh do sát nhập hay những lý do nào khác.
 3. Người đã nhận ủy thác từ các cơ quan nhà nước, hay các đoàn thể công ích địa phương, trường hợp lo ngại sẽ gây trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ hiện tại do được sự tán đồng của mọi người, trường hợp cần hiệp lực để thực hiện nhiệm vụ đã quy định theo pháp lệnh.
 4. Trường hợp phán định là cần thiết bảo vệ tài sản, thân thể, nhân mạng của người bảo lãnh hay bảo hộ và người dùng và quyền ợi ích khác.
 5. Trường hợp được quy định theo pháp lệnh.

Dùng chung

Thông tin cá nhân được quản lý theo từng tổ chức riêng biệt, tuy nhiên có trường hợp dùng chung thông tin trong tập đoàn trong phạm vi cần thiết để thực hiện mục đích sử dụng đã nêu ở trên với tư cách là tập đoàn.

Nơi tiếp nhận khiếu nại, dừng sử dụng, đính chính, hiển thị rõ ràng thông tin cá nhân.

Về việc tiếp nhận khiếu nại, dừng sử dụng, đính chính, hiển thị rõ ràng thông tin cá nhân thì tập đoàn sẽ giải quyết dựa trên các phương thức đã định rõ tại tập đoàn. Về cụ thể phương thức như thế nào, tập đoàn sẽ gửi hướng dẫn riêng. Xin hãy liên hệ đến tổng đài liên hệ nêu phía dưới.

Ghi chú (khác)

Trường hợp tập đoàn nhận định là cần thiết thì có thể thay đối chính sách cá nhân mà không cần có sự đồng ý của người khác. Trường hợp có thay đổi thì tập đoàn sẽ thông báo trên website thời gian thực thi và nội dung thay đổi, ngoài ra cũng sẽ thông tư bằng nhiều hình thức thích hợp khác.

Liên hệ về thông tin cá nhân thì xin hãy liên hệ như bên dưới.

Cổng liên hệ tập đoàn giáo dục Adachi.

info@adachi-intl.com

Cải đính

Ấn định ngày 1/4/2005
Cải đính ngày 20/11/2018
Cải đính ngày 1/9/2020

Phòng quốc tế Nhóm học viện Adachi

TEL:03-5281-8050
FAX:03-3293-2556