Giáo viên hỗ trợ du học sinh

Ngoài giáo viên giảng dạy còn có cả giáo viên hỗ trợ du học sinh. Chúng tôi hỗ trợ sinh viên về cả đời sống tinh thần, làm thủ tục visa… để sinh viên có thể yên tâm tham gia học tập tại trường.