Chương trình thúc đẩy nhận du học sinh‐JASSO

Sinh viên xuất sắc có thể nhận được học bổng từ Tổ chức JASSO
* Số lượng người được tiến cử thay đổi tùy theo trường.

Quyền lợi được cung cấp trong 12 tháng mà không có nghĩa vụ trả nợ.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường