Chế độ học bổng

Tại nhóm học viện, chúng tôi hiện đang xây dựng quỹ học bổng để hỗ trợ kinh tế với sinh viên ham học hỏi có tinh thần học tập cao.