【Đăng ký online】Hồ sơ đăng ký bằng hình thức online sắp được tiến hành

Hồ sơ đăng ký bằng hình thức online vào học viện Adachi Gakuen sắp được tiến hành!

Xin vui lòng liên hệ để được giải đáp thắc mắc liên quan đến việc đăng ký hồ sơ.
Ngày thực hiện hình thức đăng ký online trên website sẽ được công bố sớm.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/single/news.php on line 38