【EXPO định hướng nghề nghiệp tại Tokyo】Dự định tổ chức vào ngày 24 tháng 11 này!

Đi trước một bước trong thời đại có nhiều thay đổi!
Một sự kiện tìm kiếm việc làm với quy mô lớn, cùng sự góp mặt của hơn 1000 doanh nghiệp đại diện cho Nhật Bản do học viện Adachi Gakuen tổ chức

Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký chúng tôi sẽ công bố dẫn sớm.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/single/news.php on line 38