Hướng đến đào tạo nhân tài hoạt động trên đài quốc tế với kĩ thuật cao và năng lực tiếng nhật mạnh.

Nhóm học viện Adachi hiện điều hành 17 trường chuyên môn và 1 trường tiếng Nhật tại 4 thành phố .
Nhóm khởi đầu từ việc thành lập viện nghiên cứu thiết kế Osaka năm showa thứ 33 nay là trường Osaka Designers College .
Showa thứ 35 thành lập viện nghiên cứu thiết kế Tokyo nay là trường Tokyo Designer Gakuin với mục tiêu xây dựng giáo dục có ích cho xã hội.
Sau đó để đáp ứng lại nhu cầu của xã hội nhóm mở rộng lĩnh vực đào tào về Điện ảnh, kinh doanh, dịch vụ tham quan du lịch . Đồng thời củng cố nâng cao trang thiết bị cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp.

Lý tưởng đó là nền tảng xâu chuỗi tất cả các trường với nhiều lĩnh vực khác nhau của học viện.
Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để đáp ứng lại yêu cầu của xã hội một cách nhanh chóng và nhạy bén.
Tất cả đều bắt đầu bởi mục đích đào tạo nhân tài góp phần thực hiện giấc mơ của mỗi cá nhân.
Mục tiêu này hiện này cũng chính là mục tiêu mà nhóm học viện phấn đấu không ngừng hướng tới.